PNS Outreach Lectures

Polish Neuroscience Society promotes Neuroscience by open access public lectures.
The lectures were given during the Brain Awareness Week online in March 2021. The Polish Neuroscience Society supported this event organized by the Polish Copernicus Society of Naturalists (www.ptpk.org)

 

Below there are links to the open access lectures:
 1. Dr Mateusz Hohol 
  (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego):

 

 1. Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski  
  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego):

 

 1. Prof. dr hab. Jacek Jaworski  
  (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie):

 

 1. Prof. dr hab. Ewa Sikora  
  (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie):

 

 1. Dr hab. Katarzyna Kuter  
  (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie):